Projectile Motion - developing understanding.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Projectile Motion - developing understanding.
Popis Conceptual introduction to 2-D projectile motion, starting with horizontally-fired projectiles using the sim "Projectile Motion". Assumes a knowledge of vectors and vector components, and of the kinematic equations of motion.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acceleration, algebra-based, gravity, kinematics, motion, physics, projectile
Simulácia Pohyb strely


Autor(i) Dan Hanson
Škola / Organizácia Shelton School
Dátum odoslania 2.10.2018
Dátum aktualizácie 2.10.2018