Projectile Motion - developing understanding.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion - developing understanding.
Omtale Conceptual introduction to 2-D projectile motion, starting with horizontally-fired projectiles using the sim "Projectile Motion". Assumes a knowledge of vectors and vector components, and of the kinematic equations of motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, algebra-based, gravity, kinematics, motion, physics, projectile
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Dan Hanson
Skule / Organisasjon Shelton School
Lasta opp 02.10.18
Oppdatert 02.10.18