Generating Equivalent Expressions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Generating Equivalent Expressions
Popis • Identify equivalent expressions by evaluating for the same value of the variable • Identify equivalent expressions using properties of operations • Generate equivalent expressions using properties of operations • Identify parts of an expression using mathematical terms; view one or more parts of an expression as a single entity; define: expression, coefficient, term, like terms
Predmet Matematika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová coefficient, equivalent expressions, like terms, term
Simulácia Výrazy s premennou (HTML5)


Autor(i) Amanda McGarry
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 6.9.2018
Dátum aktualizácie 6.9.2018