Generating Equivalent Expressions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Generating Equivalent Expressions
Beskrivelse • Identify equivalent expressions by evaluating for the same value of the variable • Identify equivalent expressions using properties of operations • Generate equivalent expressions using properties of operations • Identify parts of an expression using mathematical terms; view one or more parts of an expression as a single entity; define: expression, coefficient, term, like terms
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord coefficient, equivalent expressions, like terms, term
Simuleringer Veksle utttrykk (HTML5)


Forfattere Amanda McGarry
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 06.09.18
Oppdatert 06.09.18