Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab
Popis The activity was designed for Physical Science students (9th grade) and Electronics students (8th grade) to build virtual DC circuits to compare the results of bulb brightness between series and parallel circuits.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová DC, bulb comparison, circuit, parallel, series
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Guy Belleman
Škola / Organizácia Brussels American School
Dátum odoslania 3.10.2017
Dátum aktualizácie 3.10.2017