Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab
Опис The activity was designed for Physical Science students (9th grade) and Electronics students (8th grade) to build virtual DC circuits to compare the results of bulb brightness between series and parallel circuits.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Средна школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови DC, bulb comparison, circuit, parallel, series
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја), Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја)


Автори Guy Belleman
Школо / Организација Brussels American School
Поставено 3.10.17
Обновено 3.10.17