Gas laws simulation lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Gas laws simulation lab
Popis This activity adapts the States of Matter: Basics sim to teach the ideal gas laws. The Gas Properties sim is better suited for this lesson, but it's available only in Java. Since it's in HTML5, this sim works with Chromebooks.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Gas laws, pressure, temperature, volume
Simulácia Skupenstvo látky: základy (HTML5)


Autor(i) Dan Maley
Škola / Organizácia Academy for Classical Education
Dátum odoslania 27.8.2017
Dátum aktualizácie 27.8.2017