Gas laws simulation lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas laws simulation lab
Beskrivelse This activity adapts the States of Matter: Basics sim to teach the ideal gas laws. The Gas Properties sim is better suited for this lesson, but it's available only in Java. Since it's in HTML5, this sim works with Chromebooks.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gas laws, pressure, temperature, volume
Simuleringer States of Matter: Basics (HTML5)


Forfattere Dan Maley
Skole / Organisasjon Academy for Classical Education
Lastet opp 27.08.17
Oppdatert 27.08.17