Wave Diffraction


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave Diffraction
Popis This investigation gets students to investigate what happens to waves when they hit barriers; move around barriers and pass through gaps. They will compare wavelengths and frequency. They will be able to build patterns to show what occurs and draw them.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Refraction; diffraction; waves; wave interference
Simulácia Interferencia vlnenia


Autor(i) Simon Lees
Škola / Organizácia St Hildas
Dátum odoslania 12.3.2017
Dátum aktualizácie 12.3.2017