Wave Diffraction


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Wave Diffraction
Opis This investigation gets students to investigate what happens to waves when they hit barriers; move around barriers and pass through gaps. They will compare wavelengths and frequency. They will be able to build patterns to show what occurs and draw them.
Przedmiot Fizyka
Poziom Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Laboratorium, Praca domowa
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Refraction; diffraction; waves; wave interference
Symulacja(e) Interferencja fal


Autorzy Simon Lees
Szkoła / Organizacja St Hildas
Data przesłania 17-03-12
Data zaktualizowana 17-03-12