Student Guide for PhET - The Moving Man (JAVA) student guide


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Student Guide for PhET - The Moving Man (JAVA) student guide
Popis Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acceleration, independent, speed, velocity
Simulácia Chodec


Autor(i) Brian Libby
Škola / Organizácia Ben Davis High School
Dátum odoslania 2.9.2016
Dátum aktualizácie 31.12.2016