Student Guide for PhET - The Moving Man (JAVA) student guide


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Student Guide for PhET - The Moving Man (JAVA) student guide
Beskrivelse Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord acceleration, independent, speed, velocity
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Brian Libby
Skole / Organisasjon Ben Davis High School
Lastet opp 02.09.16
Oppdatert 31.12.16