Forces and Free Body Diagram Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Forces and Free Body Diagram Lab
Popis This lab activity helps students explore the concept of free body diagrams and solving for net forces.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Forces, Free Body Diagrams
Simulácia Sila a pohyb: základy (HTML5), Sila a pohyb: Základný kurz


Autor(i) Kara Quinlan
Škola / Organizácia High Tech High Chula Vista
Dátum odoslania 10.11.2015
Dátum aktualizácie 10.11.2015