Energy Forms and Changes PhET Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Energy Forms and Changes PhET Lab
Popis I used this as question students answer in class, I encourage them to write down as many details as possible.
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Energy, Energy Flow, Spesific Heat
Simulácia Formy energie a jej premeny


Autor(i) Elizabeth Hobbs
Škola / Organizácia Washington High School, MO
Dátum odoslania 14.1.2015
Dátum aktualizácie 14.1.2015