Energy Forms and Changes PhET Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Forms and Changes PhET Lab
Beskrivelse I used this as question students answer in class, I encourage them to write down as many details as possible.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Energy Flow, Spesific Heat
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere Elizabeth Hobbs
Skole / Organisasjon Washington High School, MO
Lastet opp 14.01.15
Oppdatert 14.01.15