Investigation of a Solution’s Color (Qualitative) - Guided Inquiry Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Investigation of a Solution’s Color (Qualitative) - Guided Inquiry Activity
Popis The learning goal of this guided-inquiry activity is as follows: Students will be able to describe the relationship between solution concentration and color intensity for various metal ions
Predmet Chémia
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová color, concentration, solute, solution
Simulácia Koncentrácia (HTML5), Koncentrácia


Autor(i) Ted Clark, Julia Chamberlain
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 5.11.2014
Dátum aktualizácie 23.6.2015