Investigation of a Solution’s Color (Qualitative) - Guided Inquiry Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigation of a Solution’s Color (Qualitative) - Guided Inquiry Activity
Beskrivelse The learning goal of this guided-inquiry activity is as follows: Students will be able to describe the relationship between solution concentration and color intensity for various metal ions
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord color, concentration, solute, solution
Simuleringer Concentration (HTML5), Konsentrasjon


Forfattere Ted Clark, Julia Chamberlain
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 05.11.14
Oppdatert 23.06.15