Temperature and Energy NGSS aligned A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Temperature and Energy NGSS aligned
Popis An NGSS aligned lesson to address the performance expectation HS-PS3-4, in which students build the knowledge to design an experiment to confirm the second law of thermodynamics.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová 2nd Law of Thermodynamics, Chemistry, HS-PS3-4, NGSS
Simulácia Formy a premeny energie (HTML5), Formy energie a jej premeny


Autor(i) Rosemary Wulf
Škola / Organizácia Thornton High School
Dátum odoslania 10.10.2014
Dátum aktualizácie 30.1.2019