Temperature and Energy NGSS aligned A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Temperature and Energy NGSS aligned
Beskrivelse An NGSS aligned lesson to address the performance expectation HS-PS3-4, in which students build the knowledge to design an experiment to confirm the second law of thermodynamics.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord 2nd Law of Thermodynamics, Chemistry, HS-PS3-4, NGSS
Simuleringer Energiformer og overganger (HTML5), Energiformer og overganger


Forfattere Rosemary Wulf
Skole / Organisasjon Thornton High School
Lastet opp 10.10.14
Oppdatert 30.01.19