Molecule Polarity- Inquiry and Applications A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Molecule Polarity- Inquiry and Applications
Popis This was used in class or as a homework depending on the class schedule.The students worked with Build a Molecule and Molecule Shapes before this. Learning Goals: Students will be able to: •Define bond polarity and molecular polarity •Explain the relationships between bond polarity and molecular polarity •Identify tools/representations to approximate bond and molecular polarity Use these common tools to approximate and compare polarity • Use standard notation to indicate polarity •Identify the bonds between atoms as nonpolar covalent, moderately polar covalent, very polar covalent, or ionic.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Otázky
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová bonding, covalent, dipole, ionic, molecules, nomenclature, phet
Simulácia Polarita molekuly


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 23.10.2011
Dátum aktualizácie 23.10.2011