1 Dimensional Motion - Kinematics and Graphing


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov 1 Dimensional Motion - Kinematics and Graphing
Popis I let the kids spend a day doing this during my 1D Kinematics unit. I haven't started vectors yet, so the vector questions at the end are a preview for the next unit.
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acceleration, graphing, kinematics, vectors, velocity
Simulácia Pohyb lienky na ploche, Hra labyrint, Pohyb v 2D, Chodec, Skladanie vektorov


Autor(i) Sarah Stanhope
Škola / Organizácia Easley High School
Dátum odoslania 27.1.2011
Dátum aktualizácie 27.1.2011