1 Dimensional Motion - Kinematics and Graphing


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel 1 Dimensional Motion - Kinematics and Graphing
Beskrivelse I let the kids spend a day doing this during my 1D Kinematics unit. I haven't started vectors yet, so the vector questions at the end are a preview for the next unit.
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, graphing, kinematics, vectors, velocity
Simuleringer Ladybug Motion 2D, Maze Game, Bevegelse i 2D, Mannen som går, Vektoraddisjon


Forfattere Sarah Stanhope
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11