Electric field - patterns and strength


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Electric field - patterns and strength
Popis Students place simple arrangements of charges and note the resulting electric field patterns. They also investigate the inverse sqaure relationship between Force and distance from a point charge.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Electric, field, inverse square, patterns
Simulácia Elektrické pole nábojov


Autor(i) Geoff Phillips
Škola / Organizácia Tintern Schools
Dátum odoslania 24.3.2010
Dátum aktualizácie 24.3.2010