Electric field - patterns and strength


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric field - patterns and strength
Beskrivelse Students place simple arrangements of charges and note the resulting electric field patterns. They also investigate the inverse sqaure relationship between Force and distance from a point charge.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electric, field, inverse square, patterns
Simuleringer Charges and Fields


Forfattere Geoff Phillips
E-post for kontakt gphillips@bigpond.com
Skole / Organisasjon Tintern Schools
Lastet opp 24.03.10
Oppdatert 24.03.10