Electric Switches (Signal)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Electric Switches (Signal)
Popis Students can explain what happens when you turn on an electric switch as part of an electric circuit. They will be able to determine whether the blue spheres are positive or negative charges and justify their answer.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová circuits, electric signal, electric switch, electron, electron hole
Simulácia Signál v obvode


Autor(i) Roberto Marrero
Škola / Organizácia Brentwood High School, Williamson Co, TN
Dátum odoslania 18.1.2010
Dátum aktualizácie 18.1.2010