Electric Switches (Signal)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Switches (Signal)
Beskrivelse Students can explain what happens when you turn on an electric switch as part of an electric circuit. They will be able to determine whether the blue spheres are positive or negative charges and justify their answer.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuits, electric signal, electric switch, electron, electron hole
Simuleringer Signal Circuit


Forfattere Roberto Marrero
Skole / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lastet opp 18.01.10
Oppdatert 18.01.10