Greased Lightning


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Greased Lightning
Popis Purpose: To determine the likelihood of getting a "carpet shock" (based on controllable variables), and to avoid or produce such shocks under a series of challenging conditions. NOTE: Due to changes in the scientific model applied to the new HTML5 version of the sim, some of the exercises in "Greased Lightning" will not work in that version. I strongly recommend using the "classic" Java applet version of John Travoltage for "Greased Lightning". Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Greased Lightning Answer Key" to [email protected].
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Conceptual Physics Tech Lab, conduction, electrostatics, phyz, triboelectricity
Simulácia John Tra-volt


Autor(i) Dean Baird, Paul G. Hewitt
Škola / Organizácia Rio Americano High School
Dátum odoslania 16.5.2010
Dátum aktualizácie 19.10.2014