Water Waves in an Electric Sink A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Water Waves in an Electric Sink
Popis I use this as a classroom activity. At certain points during the period, I will interrupt the students with discussions of what they've learned so far. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Waves in an Electric Sink Answer Key" to [email protected].
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Conceptual Physics Tech Lab, NGSS, Phyz, amplitude, wavelength
Simulácia Interferencia vlnenia


Autor(i) Dean Baird, Paul G. Hewitt
Škola / Organizácia Rio Americano High School
Dátum odoslania 22.3.2009
Dátum aktualizácie 18.4.2022