Introduction to Oscillations A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Introduction to Oscillations
Popis This activity uses the mass on a spring to introduce oscillations to students. Learning Goals: Students will be able to: o Give examples of everyday things that oscillate o Calculate the frequency and period of an oscillating object o Write a description of frequency and period that includes illustrations
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Sound, Waves
Simulácia Pružinový oscilátor


Autor(i) Karen King
Škola / Organizácia Denver School of Science and Technology
Dátum odoslania 2.4.2007
Dátum aktualizácie 28.4.2015