හුක් ගේ නියමය

හුක් ගේ නියමය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • දුනු
 • බලය
 • විභව ශක්තිය

අන්තර්ගතය

 • දුනු
 • බලය
 • විභව ශක්තිය
 • හූක්ගේ'නියමය
 • දෛශික
 • දුනු නියතය

විස්තර

Stretch and compress springs to explore the relationships between force, spring constant, displacement, and potential energy! Investigate what happens when two springs are connected in series and parallel.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Explain the relationships between applied force, spring force, spring constant, displacement, and potential energy.
 • Describe how connecting two springs in series or parallel affects the effective spring constant and the spring forces.
 • Predict how the potential energy stored in the spring changes as the spring constant and displacement change.
අනුවාදය 1.0.23

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Chemistry
Mathematics
Physics
Biology
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Mathematics
Chemistry
Physics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
UG-Intro
Grad
K-5
HS
UG-Adv
HW
Discuss
Physics
Mathematics
Astronomy
Chemistry
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 能量與動量 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Remote
Guided
Lab
Physics
De wet van Hooke, flipping the classroom Dries Boncquet HS Other
HW
Guided
Physics
Hook's law Moza Alteneiji HS
UG-Intro
Remote
Lab
MC
Physics
Hooke's law Sarah Saeed UG-Adv
HS
UG-Intro
Guided
Lab
HW
Demo
Physics
Hooke's law maryam mohamed alnaqbi UG-Intro
HS
Remote
Lab
Physics
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 3. Energy & Momentum Janet Chen (陳衫豫), Aien Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Guided
Remote
Lab
Physics
Hooke's Law Ian Salisbury HS Lab
HW
Remote
Physics
Virtual Lab - Hooke's Law and Spring Systems Tristan O'Hanlon HS
UG-Intro
Guided
Remote
Lab
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Hooke's Law investigation including multi-spring systems and Energy Andrew Ford HS HW
Lab
Physics
Hooke's Law SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya HS Lab Physics
Hooke's Law SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta HS Lab Physics
Dynamics (Gr11) Unit End Exploration John Mohr HS
UG-Intro
Demo
Guided
HW
Physics
Hooke's Law inquiry lab Patrick Kaplo HS Guided
Lab
Physics
energi Potensial Pegas Putut Hartono MS Demo Physics
LKS HUKUM HOOKE nur zuniasih HS Lab Physics
LKS HUKUM HOOKE saptiwi rohayati HS Lab Physics
HUKUM HOOKE erma yanti HS Lab Physics
La legge di Hooke Luca Allegranti MS Guided Physics
Hooke's Law Dr. Nafiseh Nasr UG-Intro
HS
Lab
HW
Physics
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales UG-Intro
MS
Grad
HS
Other
Discuss
Other
HW
Demo
Guided
Lab
Physics
Earth Science
Other
Lei de Hooke e Força Elástica no "Hooke's Law (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Other
HS
Guided
HW
Other
Mathematics
Other
Earth Science
Physics
Ley de Hooke SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya ( Traducción de Mayra Tavares) HS Lab Physics
Energía Potencial Elástica. Mario Platero UG-Intro Lab
HW
Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Ligji i Hukut
Basque All Euskara Download Run now Hooke-ren legea
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 胡克定律
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Hooke's Law_虎克定律
Croatian All hrvatski Download Run now Hookov zakon
Dutch All Nederlands Download Run now Wet van Hooke
Estonian All Eesti Download Run now Hooke'i seadus
Finnish All suomi Download Run now Hooken laki
French All français Download Run now La loi de Hooke
Gujarati All Gujarati Download Run now હૂકનો નિયમ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now חוק הוק
Hindi All हिंदी Download Run now हुक का नियम 
Hungarian All magyar Download Run now Hooke-törvény
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Hukum Hooke
Irish All Gaeilge Download Run now Dlí Hooke
Italian All italiano Download Run now Legge di Hooke
Japanese All 日本語 Download Run now フックの法則
Kannada All Kannada Download Run now ಹೂಕ್ಸ್ ನಿಯಮ
Kazakh All Kazakh Download Run now Hooke's Law
Korean All 한국어 Download Run now 후크의 법칙
Lao All Lao Download Run now ກົດເກນຂອງHooke
Latvian All Latviešu Download Run now Huka likums
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Hukum Hooke
Maori All Maori Download Run now Te Ture a Hooke
Marathi All मराठी Download Run now हुक चा नियम
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Гукийн хууль
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Hooks lov
Persian All فارسی Download Run now قانون هوک
Polish All polski Download Run now ‪Prawo Hooke'a
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Lei de Hooke ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Legea lui Hooke
Russian All русский Download Run now Закон Гука
Serbian All Српски Download Run now Хуков закон
Slovak All Slovenčina Download Run now Hookov zákon
Slovenian All Slovenščina Download Run now Hookov zakon
Swedish All svenska Download Run now Hookes lag
Tamil All Tamil Download Run now ஹூக்கின் விதி
Telugu All Telugu Download Run now హుక్ నియమం                                              - ఉడిత్యాల రమణ(అనువాదం)
Thai All ไทย Download Run now กฏของ Hooke
Turkish All Türkçe Download Run now Hooke Kanunu
Ukrainian All українська Download Run now Закон Гука ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Định luật Hooke
අරාබි All العربية Download Run now قانون هوك
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Huk qanunu
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Hooke's Law
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Νόμος του Χουκ
චෙක් All čeština Download Run now Hookův zákon
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Hookesches Gesetz
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now ཧོཨོཀེས་གཏན་ཁྲིམས།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Hookes lov
බල්ගේරියානු All български Download Run now Закон на Хук
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Закон Гука
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Hukov zakon
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Ley de Hooke ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Ley de Hook
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Ley de Hooke ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amy Rouinfar (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Mike Dubson
 • Bruna Shinohara de Mendonça
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Martin Veillette
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js