භාග ගැලපීම

භාග ගැලපීම තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • භාග
 • තුල්‍ය භාග
 • මිශ්‍ර සංඛ්‍යා
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • භාග
 • තුල්‍ය භාග
 • මිශ්‍ර සංඛ්‍යා

විස්තර

මෙම භාග පිලිබඳ ක්‍රීඩාවේ තරු උපයාගැනීමට හැඩ සහ අංක ගලපන්න.ඔබ කැමති ඕනෑම මට්ටමක් මත ඔබටම අභියෝග කරන්න. තරු ගොන්නක් එකතු කර ගන්න උත්කසාහ කරන්න.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Find matching fractions using numbers and pictures
 • Make the same fractions using different numbers
 • Match fractions in different picture patterns
 • Compare fractions using numbers and patterns

Standards Alignment

Common Core - Math

2.G.A.3
Partition circles and rectangles into two, three, or four equal shares, describe the shares using the words halves, thirds, half of, a third of, etc., and describe the whole as two halves, three thirds, four fourths. Recognize that equal shares of identical wholes need not have the same shape.
3.NF.A.1
Understand a fraction 1/b as the quantity formed by 1 part when a whole is partitioned into b equal parts; understand a fraction a/b as the quantity formed by a parts of size 1/b.
3.NF.A.2
Understand a fraction as a number on the number line; represent fractions on a number line diagram.
3.NF.A.2a
Represent a fraction 1/b on a number line diagram by defining the interval from 0 to 1 as the whole and partitioning it into b equal parts. Recognize that each part has size 1/b and that the endpoint of the part based at 0 locates the number 1/b on the number line.
3.NF.A.2b
Represent a fraction a/b on a number line diagram by marking off a lengths 1/b from 0. Recognize that the resulting interval has size a/b and that its endpoint locates the number a/b on the number line.
3.NF.A.3
Explain equivalence of fractions in special cases, and compare fractions by reasoning about their size.
3.NF.A.3a
Understand two fractions as equivalent (equal) if they are the same size, or the same point on a number line.
අනුවාදය 1.1.18

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Fraction Matcher Game රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
K-5
MS
Lab
HW
Mathematics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López Grad
UG-Adv
K-5
MS
UG-Intro
HS
HW
Discuss
Astronomy
Physics
Chemistry
Mathematics
Fraction Matcher Scaffolding Lesson රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Julie Litt and AnnMarie Fore MS
K-5
Guided Mathematics
Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 2 Extending to Mixed Numbers රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Michael Matassa MS
K-5
Discuss
Guided
Lab
Mathematics
Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 1 Fractions less than or equal to 1 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Michael Matassa K-5
MS
Discuss
Guided
Lab
Mathematics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Other Earth Science
Chemistry
Physics
Biology
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Earth Science
Chemistry
Biology
Physics
CCSS Math Alignment with Sims මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry K-5
MS
HS
Other Mathematics
Kies een breuk - werkblad Roland Van Kerschaver Other
K-5
Guided Mathematics
Kies je breuk Roland Van Kerschaver K-5
Other
Guided Mathematics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Chemistry
Biology
Physics
Fraction Matcher Grades 3-5 Molly Martin K-5 Guided Mathematics
ASSOCIAÇÃO DE FRAÇÕES EQUIVALENTES Suzie Maria de Albuquerque; Ana Carolina Costa Pereira MS Lab
Guided
Mathematics
Construindo o conceito de frações equivalentes Isabelle Coelho da Silva e Ana Carolina Costa Pereira MS Guided
Lab
HW
Mathematics
Rasyonel Sayılarda Denklik: Bölüm 2 Bileşik Kesrin Tam Sayılı Kesir Olarak Yazılması Sebnem Atabas (Translated from Michael Matassa's Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 2 Lesson Plan) MS Guided
Lab
Mathematics
Kesir Eşleştirme Sınıf Çalışması Sebnem Atabas (Translated from Michael Matassa's Fraction Matcher Lesson Plan) K-5
MS
Guided Mathematics

භාෂාව බාගත කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට Tips
Basque All Basque Download Run now Parekatu zatikiak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 分数配对
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Fraction Matcher_分數的比較
Croatian All hrvatski Download Run now Pridruži razlomke
Dutch All Nederlands Download Run now Kies je breuk
Estonian All Eesti Download Run now Võrdsed murrud
French All français Download Run now Fractions équivalentes
Gujarati All Gujarati Download Run now અપૂર્ણાંક સરખામણી -નિકુંજ સવાણી દ્વારા
Hebrew All עברית Download Run now התאמת שברים
Hindi All हिंदी Download Run now भिन्न (भाग) जोड़ियां 
Hungarian All magyar Download Run now Törtegyeztető
Irish All Gaeilge Download Run now Meaitseáil codán
Italian All italiano Download Run now Confronto di frazioni
Japanese All 日本語 Download Run now 分数を作ろう
Kannada All Kannada Download Run now ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು
Kazakh All Kazakh Download Run now Бөлшектерді салыстыру 
Korean All 한국어 Download Run now 분수 짝짓기
Latvian All Latviešu Download Run now Daļu pāri
Malayalam All Malayalam Download Run now ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ തുല്യത കണ്ടെത്തല്‍
Maori All Maori Download Run now Pūtaurite Hautau
Marathi All मराठी Download Run now अपुर्णांकच्या जोड्या
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Бутархайн Харьцуулалт
Persian All فارسی Download Run now بازی با کسرها
Polish All polski Download Run now Porównywanie ułamków
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Associe Frações
Russian All русский Download Run now Сравнение дробей
Serbian All Српски Download Run now Правимо разломке
Slovak All Slovenčina Download Run now Porovnanie zlomkov
Slovenian All Slovenščina Download Run now Deli celote in ulomki
Swedish All svenska Download Run now Räkna med Bråk!
Tamil All Tamil Download Run now பின்னம் பொருத்தி
Turkish All Türkçe Download Run now Kesir Eşleştiricisi
Ukrainian All українська Download Run now Порівняння дробів
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Phân số
අරාබි All العربية Download Run now مطابقة الكسر
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Fraction Matcher
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Αντιστοίχιση κλασμάτων
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Brüche paaren
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now གྲངས་ཆ་སྙོམ་སྒྲིག
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Brøk-matcher
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now fraction-matcher
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Razlomci
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Parejas de Fracciones ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Emparejador de Fracciones
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Parejas de Fracciones ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Parejas de fracciones

The new HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge and Internet Explorer 11, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Ariel Paul (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Karina Hensberry
 • Patricia Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Michael Dubson
 • Noah Podolefsky
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js
 • Mobile Learner Labs