Fluid Pressure and Flow

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Fluid Pressure and Flow තිර රූපයක්
Browser-Compatible Version
 • පීඩනය
 • ජලය
 • තරල
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

අන්තර්ගතය

 • පීඩනය
 • ජලය
 • තරල
 • තරල ගතිකය
 • බනෝලි
 • ඝනත්වය

විස්තර

Explore pressure in the atmosphere and underwater. Reshape a pipe to see how it changes fluid flow speed. Experiment with a leaky water tower to see how the height and water level determine the water trajectory.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • ජලයේදී හා වාතයේ දී කෙසේ පීඩනය වෙනස්වේ දැයි විමර්ශනය කරන්න .
 • ඔබට පීඩනය වෙනස් කල හැකි ආකාර සොයා ගන්න.
 • විවිධ තත්වයන් යටතේ පීඩනය පිලිබඳ අනාවැකි පළ කරන්න .
 • පීඩනයට තරල චලනය බලපාන ආකාරය නිර්ණය කරන්න.
 • ජල ප්රවේගය ජල පීඩනය බවට පරිවර්තනය කරන ආකාරය ගණනය කරන්න
අනුවාදය 1.02

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Fluid Pressure - an inquiry introduction රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
MS
HS
MC
Lab
Remote
HW
Earth Science
Physics
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MC Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López HS
MS
Other Physics
Earth Science
Chemistry
Biology
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Earth Science
Biology
Chemistry
Physics
Presión hidrostática por indagación මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein, traducción por Diana López MS
UG-Intro
HS
Remote
Guided
HW
MC
Lab
Physics
Earth Science
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Physics
Chemistry
Mathematics
Virtueel practicum Dries Boncquet HS Demo
Lab
Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Biology
Chemistry
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Fluid Pressure and Flow Phet Simulation worksheet Yau-Jong Twu HS HW
Guided
Physics
Students' Learning Activity (Fluid Pressure & Flow) Caryll Baylon & Jeramie Bulat-ag HS Guided Chemistry
Physics
Static Fluid Pressure and Fluid Flow Shawn Templin HS
UG-Intro
Lab Physics
Fluids Lab Travis Brown HS Lab Physics
Fluid Experiments Patrick Foley UG-Intro
HS
Lab Physics
Static Pressure Ray Smola HS HW
Lab
Physics
pengamatan agus umaeza HS Lab Physics
Prinsip Bernaulli Yoky Novra Silta HS Lab Physics
Pressão de Fluido e Fluxo Jhionatan Aguiar HS Lab
Guided
Physics
Roteiro Para Utilização do Aplicativo de Principio de Bernoulli David Leandro Pereira Miranda HS Lab Physics
Flujo de Fluidos Angel Farit Pereyra Arguelles MS HW
Guided
Physics
Dinámica de Fluidos. Mario Platero UG-Intro Lab
HW
Physics
Ecuación de Continuidad y Principio de Bernoulli Elvis Rivera HS Lab
Guided
HW
Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Shtypja e lëngjeve dhe rrjedhja e tyre
Armenian All Armenian Download Run now Հեղուկի ճնշումը և հոսքը
Basque All Euskara Download Run now Fluido-presioa eta -fluxua
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 液体的流动与压力
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now 液體的流動與壓力
Dutch All Nederlands Download Run now Vloeistofdruk en stroming
French All français Download Run now Pression du fluide et Flux
Gallegan All Gallegan Download Run now Fluxo e Presión do fluído
Haitian All Haitian Download Run now Presyon nan flwid ak ekoulman
Hebrew All עברית Download Run now לחץ נוזלים וזרימה
Hungarian All magyar Download Run now Folyadéknyomás & folyadékáramlás
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Tekanan dan Aliran Fluida
Italian All italiano Download Run now Pressione in un fluido e portata
Japanese All 日本語 Download Run now 流圧と流速
Kannada All Kannada Download Run now ದ್ರವದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹರಿವು
Kazakh All Kazakh Download Run now Сұйықтықтың қысымы мен ағын
Korean All 한국어 Download Run now 유체압력과 흐름
Kurdish (Turkey) All Kurdish (Turkey) Download Run now Pestîna Herkoyî û Herikîn
Macedonian All македонски Download Run now Проток на флуиди и притисок
Marathi All मराठी Download Run now द्रव - दाब आणि प्रवाह
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Шингэний Даралт ба Урсгал
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Fluidtrykk og gjennomstrømming
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Fluidtrykk og gjennomstrøyming
Persian All فارسی Download Run now فشار مايع و شاره
Polish All polski Download Run now Ciśnienie i Przepływ Cieczy
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Pressão do Fluido e Fluxo
Russian All русский Download Run now давление в жидксти и в потоке
Serbian All Српски Download Run now Проток флуида и притисак
Slovak All Slovenčina Download Run now Tlak a prúdenie kvapaliny
Swedish All svenska Download Run now Tryck och flöde
Thai All ไทย Download Run now ความดันในของไหลและการไหล
Turkish All Türkçe Download Run now Sıvı Basıncı ve Akış
Turkmen All Turkmen Download Run now Suwuklygyň basyşy we akymy
Ukrainian All українська Download Run now Тиск в рідинах. Рух рідини. ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Uzbek All Uzbek Download Run now Суюклик Босим ва Оким
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Dòng và áp suất chất lỏng
අමහරික් All Amharic Download Run now ፈሳሽ ግፊት እና ፍሰት
අරාබි All العربية Download Run now ضغط السائل والتدفق
කැටලන් All català Download Run now Pressió del fluid i corrent
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Πίεση και Ροή υγρού
චෙක් All čeština Download Run now Tlak kapaliny a průtoku
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Flüssigkeitsdruck und Durchfluss
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Væsketryk og bevægelse
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Ціск у вадкасці і ў патоку
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Protok fluida i pritisak
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Presión del fluido y flujo ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Presión de Fluido y Flujo
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Presión del fluido y flujo ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Sam Reid (lead designer/developer)
 • Noah Podolefsky
 • Ariel Paul
 • Trish Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2D
 • Rachel Pepper