Проток на флуиди и притисок - Притисок | Вода | Флуиди - PhET Interactive Simulations

Проток на флуиди и притисок

Browser-Compatible Version
Learn more

Проток на флуиди и притисок simulation

Topics

 • Притисок
 • Вода
 • Флуиди
 • Динамика на флуиди
 • Бернули
 • Густина

Sample Learning Goals

 • Истражете како притисокот се менува во воздухот и водата.
 • Откријте како можете да го менувате притисокот.
 • Предвиди го притисокот во различни ситуации.
 • Утврдете колку движењето на флуидите влијае на притисокот.
 • Пресметајте како да го конвертирате притисокот на водата во брзина на водата.

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 1.02