ෆැරඩේ නියමය

ෆැරඩේ නියමය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ෆැරඩේගේ'නියමය
 • චුම්බක ක්ෂේත්‍රය
 • චුම්බක
Flash Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ෆැරඩේගේ'නියමය
 • චුම්බක ක්ෂේත්‍රය
 • චුම්බක

විස්තර

ෆැරඩේගේ නීතිය හා වෙනස් කරනු ලබන චුම්බක ස‍්‍රාවයට විදුලිය ගලායාම නිෂ්පාදනය කල හැකි වීම විමර්ශනය කරන්න

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • චුම්බකය දඟරය තුලින් විවිධ වේගයන් ගෙන් සංචරණය කල විට සිදුවන්නේ කුමක්දැයි විස්තර කරන්න මෙය විදුලි බුබුලේ දීප්තියට බලපාන්නේ කෙසේද?
 • දඟරය තුලින් දකුණු පැත්තේ සිට වමට චුම්බකයක් ගෙන යන විට සහ වමේ සිට දකුණට චුම්බකයක් ගෙන යන අවස්ථා දෙක අතර ඇති වෙනස් කම් විස්තර කරන්න
 • විශාල දඟරයක් තුලින් චුම්බකය ගෙන යන විට සහ කුඩා දඟරයක් තුලින් චුම්බකය ගෙන යන අවස්ථා දෙක අතර ඇති වෙනස් කම් විස්තර කරන්න
අනුවාදය 1.4.1

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MC Physics
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
HW
Demo
Lab
Physics
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Demo
HW
Lab
Physics
Induction (high school version) (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Lab
CQs
Physics
Ph12 Lab 5F රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Patrick Conrad HS Lab Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López MS
HS
Other Earth Science
Physics
Biology
Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Earth Science
Chemistry
Biology
Physics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Mathematics
Chemistry
Physics
Biology
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Chemistry
Mathematics
Physics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
Discuss
Lab
Demo
Guided
HW
Chemistry
Astronomy
Physics
Mathematics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Adv
Grad
K-5
MS
UG-Intro
HS
HW
Discuss
Mathematics
Astronomy
Chemistry
Physics
Wet van Faraday - Google Quiz - guided inquiry Loran de Vries HS Lab
Remote
Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Physics
Chemistry
Biology
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Inquiry Lab Jeff Drach MS
HS
Guided Physics
Relationship between electricity and magnetism Ashlee Michael MS Lab Physics
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
Other
HS
HW
Guided
Other
Discuss
Mathematics
Physics
Other
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Other
MS
UG-Intro
HS
HW
Guided
Lab
Discuss
Demo
Earth Science
Physics
Other
Ideas previas irma aguiñaga HS Remote Physics
UNIDAD3 S15 L2 Faraday FRANCISCO CRUZ CANTU HS Lab
Guided
HW
Physics
LEY DE FARADAY FRANCISCO CRUZ CANTU HS Guided
Lab
HW
Physics
Laboratorio Virtual para abordar la Ley de Inducción de Faraday basado en las propuestas del Aprendizaje Activo de la Física Diego Fernando Becerra Rodríguez UG-Intro
UG-Adv
Lab Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Ligji i Faraday-it
Basque All Euskara Download Run now Faraday-ren legea
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 法拉第定律
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Faraday's Law_法拉第定律
Croatian All hrvatski Download Run now Faradayev zakon
Dutch All Nederlands Download Run now De wet van Faraday
Estonian All Eesti Download Run now Faraday seadus
Finnish All suomi Download Run now Faraday'n laki
French All français Download Run now La loi de Faraday
Georgian All ქართული Download Run now ფარადეის კანონი
Gujarati All Gujarati Download Run now ફેરેડેનો નિયમ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now חוק פאראדיי
Hindi All हिंदी Download Run now फैराडे का नियम 
Hungarian All magyar Download Run now Faraday indukciós törvénye
Icelandic All íslenska Download Run now Lögmál Faradays
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Hukum Faraday
Irish All Gaeilge Download Run now Dlí Faraday
Italian All italiano Download Run now Legge di Faraday
Japanese All 日本語 Download Run now ファラデーの法則
Kannada All Kannada Download Run now ಫ್ಯಾರಡೆಯ ನಿಯಮ
Kazakh All Kazakh Download Run now Фарадей заңы
Korean All 한국어 Download Run now 파라데이 법칙
Latvian All Latviešu Download Run now Faradeja likums
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Hukum Faraday
Maori All Maori Download Run now Te Ture a Faraday
Marathi All मराठी Download Run now फॅरेडेचा नियम
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Фарадейн хууль
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Faradays lov
Oriya All Oriya Download Run now ଫାରାଡେ ଙ୍କ ନିୟମ
Persian All فارسی Download Run now قانون فارادی
Polish All polski Download Run now Prawo Faradaya
Portuguese All português Download Run now Lei de Faraday
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Lei de Faraday ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Legea lui Faraday
Russian All русский Download Run now Опыт Фарадея, правило Ленца
Serbian All Српски Download Run now Фарадејев закон
Slovak All Slovenčina Download Run now Faradayov zákon
Slovenian All Slovenščina Download Run now Tuljava, Faradayev zakon ali indukcijski zakon
Swahili All Swahili Download Run now Sheria ya Faraday
Swedish All svenska Download Run now Faradays lag
Tamil All Tamil Download Run now பரடேயின் விதி
Telugu All Telugu Download Run now ఫెరడే యొక్క లా
Thai All ไทย Download Run now กฏฟาราเดย์
Turkish All Türkçe Download Run now Faraday Kanunu
Ukrainian All українська Download Run now Закон Фарадея ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Urdu All Urdu Download Run now فیراڈے کا کلیہ
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Định luật Faraday
අරාබි All العربية Download Run now قانون فاراداي
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Faradey qanunu
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Faraday's Law
කැටලන් All català Download Run now Llei de Faraday
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Νόμος του Φάραντεϊ
චෙක් All čeština Download Run now Faradayův zákon
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Elektromagnetische Induktion
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now ཕ༹རདཡའི་བརྟན་ཁྲིམས།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Faradays lov
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Закон Фарадэя
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Faradejev zakon
වෙල්ෂ් All Welsh Download Run now Deddf Faraday
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Ley de Faraday ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Ley de Faraday
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Ley de Faraday ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Ley de Faraday

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Michael Dubson (lead)
 • Bryce Gruneich (lead)
 • John Blanco (developer)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Amy Rouinfar
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js
 • Mobile Learner Labs