Electric Field PhET Lab


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Electric Field PhET Lab
විස්තරය
කාලය 90 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Electric Field, Electric Field Lines
අනුහුරුකරණ Charges and Fields


කර්තෘවරු Amy Hayes
පාසල / ආයතනය Flowery Branch High School
ඉදිරිපත් කල දිනය 1/23/15
යාවත්කාලීන කල දිනය 1/23/15