Electrical Potentials Lab


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Electrical Potentials Lab
විස්තරය Inquiry/Application lab exploring electrical potentials, equipotential surfaces and their relationship to electric fields.
කාලය 60 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Electrical Potentials, Electrical Fields, Voltage
අනුහුරුකරණ Charges and Fields


කර්තෘවරු Kevin Sandusky
පාසල / ආයතනය Bluffton High School
ඉදිරිපත් කල දිනය 9/1/11
යාවත්කාලීන කල දිනය 9/1/11