Wave Motion


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Wave Motion
විස්තරය
කාලය 60 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද waves
අනුහුරුකරණ Wave on a String


කර්තෘවරු unknown unknown
පාසල / ආයතනය unknown
ඉදිරිපත් කල දිනය 9/10/07
යාවත්කාලීන කල දිනය 4/25/08