Forces and Motion - Friction and Free Body Diagrams


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Forces and Motion - Friction and Free Body Diagrams
Opis Students complete the "Forces and Motion" Phet Simulation Students will be able to distinguish static friction and kinetic friction. Students will be able to calculate static and kinetic friction. Students will self assess their lab work. (Helps with grading)
Przedmiot Fizyka
Poziom Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Laboratorium, Nauka zdalna, Praca domowa
Czas trwania 30 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Friction, Kinetic Friction, Static Friction
Symulacja(e) Siły i ruch


Autorzy Matthew Mellor
Szkoła / Organizacja Tracy High School
Data przesłania 20-10-12
Data zaktualizowana 20-10-12