Forces and Motion - Friction and Free Body Diagrams


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Forces and Motion - Friction and Free Body Diagrams
Popis Students complete the "Forces and Motion" Phet Simulation Students will be able to distinguish static friction and kinetic friction. Students will be able to calculate static and kinetic friction. Students will self assess their lab work. (Helps with grading)
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Friction, Kinetic Friction, Static Friction
Simulácia Sily a pohyb


Autor(i) Matthew Mellor
Škola / Organizácia Tracy High School
Dátum odoslania 12.10.2020
Dátum aktualizácie 12.10.2020