Forces and Motion - Friction and Free Body Diagrams


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Forces and Motion - Friction and Free Body Diagrams
Тайлбар Students complete the "Forces and Motion" Phet Simulation Students will be able to distinguish static friction and kinetic friction. Students will be able to calculate static and kinetic friction. Students will self assess their lab work. (Helps with grading)
Судлагдахуун Физик
Түвшин Ахлах анги
Төрөл Remote Learning, Гэрийн даалгавар, Лаб, Удирдамжтай үйл ажиллагаа
Үргэлжлэх хугацаа 30 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс Friction, Kinetic Friction, Static Friction
Загварчлал(ууд) Хүч ба хөдөлгөөн


Зохиогч(д) Matthew Mellor
Сургууль / Байгууллага Tracy High School
Баталсан өдөр 10/12/20
Шинэчилсэн өдөр 10/12/20