Forces and Motion - Friction and Free Body Diagrams


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces and Motion - Friction and Free Body Diagrams
Beskrivelse Students complete the "Forces and Motion" Phet Simulation Students will be able to distinguish static friction and kinetic friction. Students will be able to calculate static and kinetic friction. Students will self assess their lab work. (Helps with grading)
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Friction, Kinetic Friction, Static Friction
Simuleringer Forces and Motion


Forfattere Matthew Mellor
Skole / Organisasjon Tracy High School
Lastet opp 12.10.20
Oppdatert 12.10.20