pHet Building Molecules Virtual Lab - HS Chem1 level


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł pHet Building Molecules Virtual Lab - HS Chem1 level
Opis Has a concept review of Oxidation states/charges and Lewis Dot Structures. Involves those two concepts throughout the activity. Has a 'summative teacher check' at the end.
Przedmiot Chemia
Poziom Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Laboratorium
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Lewis structures, charges, oxidation states, types of bonds
Symulacja(e) Zbuduj Cząsteczkę


Autorzy laura peck
Szkoła / Organizacja metro nashville public schools
Data przesłania 15-11-20
Data zaktualizowana 15-11-20