pHet Building Molecules Virtual Lab - HS Chem1 level


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов pHet Building Molecules Virtual Lab - HS Chem1 level
Опис Has a concept review of Oxidation states/charges and Lewis Dot Structures. Involves those two concepts throughout the activity. Has a 'summative teacher check' at the end.
Предмет Хемија
Ниво Висока школа
Тип Guided Activity, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Lewis structures, charges, oxidation states, types of bonds
Симулации Направи молекул


Автори laura peck
Школо / Организација metro nashville public schools
Поставено 20.11.15
Обновено 20.11.15