pHet Building Molecules Virtual Lab - HS Chem1 level


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel pHet Building Molecules Virtual Lab - HS Chem1 level
Beskrivelse Has a concept review of Oxidation states/charges and Lewis Dot Structures. Involves those two concepts throughout the activity. Has a 'summative teacher check' at the end.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Lewis structures, charges, oxidation states, types of bonds
Simuleringer Bygg et molekyl


Forfattere laura peck
Skole / Organisasjon metro nashville public schools
Lastet opp 20.11.15
Oppdatert 20.11.15