pHet Building Molecules Virtual Lab - HS Chem1 level


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel pHet Building Molecules Virtual Lab - HS Chem1 level
Omtale Has a concept review of Oxidation states/charges and Lewis Dot Structures. Involves those two concepts throughout the activity. Has a 'summative teacher check' at the end.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Lewis structures, charges, oxidation states, types of bonds
Simuleringar Bygg eit molekyl


Forfattarar laura peck
Skule / Organisasjon metro nashville public schools
Lasta opp 20.11.15
Oppdatert 20.11.15