PhET Lesson: Graphing Slope-Intercept


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Lesson: Graphing Slope-Intercept
Omtale Introductory lesson determine the affects of a change in slope and y-intercept on the graph of a linear equation
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord linear equations, slope-intercept
Simuleringar Graphing Slope-Intercept (HTML5)


Forfattarar Carolyn Felknor
Skule / Organisasjon Boulder Valley Public Schools
Lasta opp 05.08.19
Oppdatert 05.08.19