PhET Lesson: Graphing Slope-Intercept


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Lesson: Graphing Slope-Intercept
Beskrivelse Introductory lesson determine the affects of a change in slope and y-intercept on the graph of a linear equation
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord linear equations, slope-intercept
Simuleringer Graphing Slope-Intercept (HTML5)


Forfattere Carolyn Felknor
Skole / Organisasjon Boulder Valley Public Schools
Lastet opp 05.08.19
Oppdatert 05.08.19