Standing Waves Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Standing Waves Lab
Omtale Starts by having students apply speed = frequency x wavelength to find the speed of the waves. Students Investigate the harmonic frequencies of a fixed system and a free system.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Harmonics, Standing Waves, Waves
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Kristin Mandsager
Skule / Organisasjon Garden City High School
Lasta opp 10.04.17
Oppdatert 10.04.17