Standing Waves Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Standing Waves Lab
Beskrivelse Starts by having students apply speed = frequency x wavelength to find the speed of the waves. Students Investigate the harmonic frequencies of a fixed system and a free system.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Harmonics, Standing Waves, Waves
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Kristin Mandsager
Skole / Organisasjon Garden City High School
Lastet opp 10.04.17
Oppdatert 10.04.17