Models of Hydrogen Exploration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Models of Hydrogen Exploration
Omtale This is an exploration. I would like to thank Ashley Webb for her handout (http://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3465). I just made a few changes and added images for the directions.I have added lesson plans and a follow-up activity on electron configuration.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atom, energy level, inquiry, light, model, phet, photon
Simuleringar Models of the Hydrogen Atom


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 26.09.12
Oppdatert 19.05.15